Dobrodošli na sajt Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Novosti


VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem


U organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, a u saradnji sa Unverzitetom u Beogradu – Farmaceutskim fakultetom u Beogradu se od 10. do 13. oktobra 2018. godine održao VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

Kongres farmaceuta Srbije tradicionalno okuplja farmaceute i druge stručnjake koji se bave različitim oblastima farmaceutske nauke i prakse, kako u zemlji, tako i u širem regionu. Želja nam je bila da u okviru Kongresa zajedno potražimo odgovore na pitanja kako vidimo budućnost farmacije i kako da se, kao profesija i kao pojedinci, pripremimo za izazove koji nam predstoje.

Sada imate mogućnost da pogledate PROGRAM i ZAKLJUČKE Kongresa, kao i video zapise i foto galerije sa svih dešavanja VII Kongresa farmaceuta Srbije!

https://video-tion.net/kongres-farmaceuta/
Opširnije


O nama

Savez farmaceutskih udruženja Srbije je profesionalno društvo farmaceuta, ciji je primarni cilj strucno usavršavanje, unapredenje znanja i ocuvanje etickih pravila farmaceutske struke.


Misija Saveza farmaceutskih udruženja Srbije 

Povezivanje farmaceuta zaposlenih u:

  • sistemu zdravstvene zaštite,
  • proizvodnji i distribuciji lekova i
  • obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije,
u cilju unapredenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.Dogadanja

Kongresi i Simpozijumi -- sinergija farmaceuta

U cilju unapredenja struke i strucnog usavršavanja farmaceuta, organizujemo okupljanja i zajednicki rad na najlepšim lokacijama u našoj zemlji.

Kongres farmaceuta Srbije održava se svake cetvrte godine.


Simpozijumi se održavaju dva puta godišnje, a u godini održavanja Kongresa jednom godišnje.