Dobrodošli na sajt Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Novosti


IN MEMORIAM

In Memoriam
Prof. dr Vesna Matović
Govor prof. dr Mirjane Medenice na ispraćaju, Beograd, 6.2.2020.

Poštovana porodice, majka Olga, draga Diana, Vojine, gospođa Dudo, Sumorni i sivi oblaci nadvili su se nad vaše i naše emocije. Tuga preovladava u svima nama, ali ponos bi morao da savlada tugu, jer je Vesna, tako posebna i ponosna, bila deo vaših i naših života.

Kada smo se Vesna i ja poslednji put čule telefonom, samo dva dana pred njen odlazak u bolnicu, ispričala mi je san koji je sanjala te noći. Kazala mi je: „Mirjana, sanjala sam da se ti opraštaš od mene, a kada sam budna shvatila da je to bio san, bilo mi je drago što si to baš bila ti“.
Draga Veco, kako je to bila tvoja želja, danas ću smoći snagu, bez obzira koliko boli, da se oprostim od tebe u ime svih nas koji smo te voleli, radili s tobom, družili se, poznavali te i poštovali. U ime svih zaposlenih i studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, kao i u ime svih naših kolega. Pokušaću da iskažem naše zajedničko osećanje koliko ćeš nam nedostajati. Pokušaću da, bar malo, utešim tvoje najmilije, iako znam da je to nemoguće.
Stojim pored tvog kovčega, gledam tvoju majku, porodicu, tvoju Dianu, kumu Spomenku, prijatelje, kolege i poštovaoce. Svi smo okupljeni u ovoj kapeli, sjedinjeni u bolu što te prerano i s nevericom ispraćamo.

Želela bih ovde da podsetim samo na neke detalje iz bogate biografije naše drage Vesne. Rođena je 1953. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije farmacije završila je 1977. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i specijalizaciju, magistarske studije i odbranila doktorsku disertaciju pod mentorstvom profesora Danila Soldatovića. Nakon diplomiranja započela je univerzitetsku karijeru na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, od asistenta-pripravnika do redovnog profesora.

Radila je na Katedri za toksikologiju «Akademik Danilo Soldatović» i bila šef ove Katedre punih 16 godina, sve do odlaska u penziju 2018. godine.
Profesorka Vesna Matović ceo radni vek posvetila je toksikologiji i edukaciji mladih, prenoseći praktična znanja i veštine, najpre kao asistent, a potom i teorijska znanja u okviru nastave na svim nivoima studija, od osnovnih do doktorskih. Naučni rad, najvećim delom, posvetila je ispitivanju mehanizama toksičnosti metala i njihovih interakcija sa bioelementima. Istraživanja je kasnije proširila i na druge oblasti toksikologije. Bila je autor oko 400 bibliografskih jedinica, od toga više poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima međunarodnog značaja, kao i brojnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim časopisima. Bila je autor 4 udžbenika za studente farmacije, mentor velikog broja diplomskih radova, mentor i član komisija za odbranu više magistarskih teza i doktorskih disertacija, kao i specijalističkih radova iz Toksikološke hemije. Održala je veliki broj predavanja po pozivu.u zemlji i inostranstvu.
Profesorka Matović dala je veliki doprinos radu Sekcije za toksikološku hemiju Farmaceutskog društva Srbije čiji je bila sekretar od osnivanja, 1986. godine, a od 1994. do danas i predsednik ove Sekcije. Član Suda časti FDS bila je od 2007. godine, potpredsednik Društva od 2010, a od 2015. godine i predsednik Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Tako je bila uključena u brojne aktivnosti od značaja za farmaceutsku delatnost, posebno u oblasti edukacije farmaceuta kroz simpozijume i kongrese farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, gde je poslednjih godina bila predsednik Naučnog ili Organizacionog odbora.
Pored velike aktivnosti u Društvu farmaceuta bila je izuzetno angažovana i u Udruženju toksikologa Srbije čiji je bila predsednik od 2010. godine. Tako je u Beogradu 2011. godine okupila toksikologe Evrope, a 2018. i toksikologe iz 57 zemalja sveta. Za organizaciju ovog kongresa, kao i za širenje kongresnog turizma u Srbiji, od Kongresnog biroa Turističkog saveza Srbije dobila je i počasno zvanje „ambasadora kongresnog turizma“.
Profesorka Matović bila je cenjena i na međunarodnom naučnom nivou; od 2016. godine bila je član Izvršnog odbora EUROTOX, tj. Federacije toksikologa i toksikoloških društava Evrope (Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology), a od 2018. godine i član Izvršnog odbora Međunarodnog društva za istraživanje toksičnosti kadmijuma (International Society for Research on Cadmium Toxicity).
Dugačka je lista svih aktivnosti i doprinosa profesorke Vesne Matović, kako na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, gde je radila ceo radni vek, tako i u Savezu farmaceutskih udruženja Srbije i u udruženjima toksikologa Srbije i Evrope.

Vesna je iznad svega volela život, bila je najlepša od svih nas, tada mladih asistentkinja, bila je harizmatična, vesela, nasmejana, dostojanstvena, tolerantna, iskrena. Volela je da zapeva i zaigra, uvek doterana sa usklađenim svim detaljima, šarmantna. Bila je „lafica“, jedinstvena i neponovljiva. Bila je carica.

Opraštam se od naše drage Vesne s velikom ljubavlju, izuzetnim poštovanjem i ogromnim divljenjem. Naša ljubav zasnovana je na prijateljstvu stvaranom od najranijih asistentskih dana do danas. Poštovanje je građeno godinama i decenijama prolazeći kroz različite životne situacije – od onih na poslu na našem fakultetu, sve do onih koje su pratile i naše privatne živote. Divljenje prema tebi, jer si najteže situacije u životu, kao i svoju bolest nosila sa toliko snage i dostojanstva, a da niko ne primeti. Samo pre tri i po meseca stajala si pred nama u Kolarcu govoreći na proslavi 140 godina SFUS-a, čiji si bila višegodišnji predsednik. Tu proslavu si, uprkos teškoj i poodmakloj bolesti, organizovala na nezaboravan način, dajući svemu svoj poseban pečat – počev od video-prezentacije o istorijatu SFUS-a, odabiru gostiju – predavača iz inostranstva koje si pozvala, prikladnog muzičkog programa, pa sve do cvetnog aranžmana na bini i, konačno, veličanstvenog koktela, misleći o svakom detalju. Zahtevala si da čaše moraju biti staklene!
Danas znam da je ta proslava, nažalost, bila i tvoje opraštanje sa svima nama!

Draga Veco, kada sam samo godinu dana pre tebe otišla u penziju, na poslednjoj sednici Nastavno–naučnog veća kazala si mi: „Mirjana, nedostajaćeš mi ovde“. Ja sada kažem: Veco, nedostajaćeš mi zauvek!
Dotakla si naše živote i ostavila duboki trag. Tvojim odlaskom, odlazi i deo nas. Sada ostaju sećanja i uspomene koje nas vezuju, zajedničke fotografije sa skijanja, dočeka Novih godina, druženja, proslava, protesta tokom devedesetih godina, kao i ovih današnjih, za bolju Srbiju. Uspomene i fotografije koje ćemo pažljivo čuvati. Ostaje prepiska u telefonu. Na moju poslednju poruku nisi mi odgovorila. Ostalo je mnogo toga nedorečenog. Imala si toliko planova, toliko lepih ideja, predlagala si da zajedno idemo na kurs keramike...
Divila sam se tvojoj snazi i rešenosti da se boriš i pobediš bolest – „čudovište“, kako si mi u jednoj poruci napisala. Divila sam se tvojoj ogromnoj energiji, tvojoj vedrini, kreativnosti, radoznalosti, neopisivom šarmu, posvećenosti onome što radiš, velikodušnosti, dobroti, duhovitosti. Imala si osećaj za pravdu, otvoreno si prihvatala ljude sa puno razumevanja i tolerancije. Otmenost svog Beograda umela si uvek da nosiš na sebi svojstven način.
Krasila te je odanost porodici i prijateljima. Tako si bila ponosna na svoju Dianu – ona je bila „sunce“ tvoje, kako si uvek izgovorila kada si pričala o njoj.
Draga Veco, hvala ti za sve godine našeg iskrenog prijateljstva. Hvala ti što si bila deo naših života. I znaj, osobe koje volimo nikad ne umiru, jer ostaju u našim mislima i srcima.
Zbogom, draga Veco!


140 godina Saveza farmaceutskih udruženja Srbije


Film sa proslave: https://youtu.be/84tDNZ55vzcO nama

Savez farmaceutskih udruženja Srbije je profesionalno društvo farmaceuta, ciji je primarni cilj strucno usavršavanje, unapredenje znanja i ocuvanje etickih pravila farmaceutske struke.


Misija Saveza farmaceutskih udruženja Srbije 

Povezivanje farmaceuta zaposlenih u:

  • sistemu zdravstvene zaštite,
  • proizvodnji i distribuciji lekova i
  • obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije,
u cilju unapredenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.Dogadanja

Kongresi i Simpozijumi -- sinergija farmaceuta

U cilju unapredenja struke i strucnog usavršavanja farmaceuta, organizujemo okupljanja i zajednicki rad na najlepšim lokacijama u našoj zemlji.

Kongres farmaceuta Srbije održava se svake cetvrte godine.


Simpozijumi se održavaju dva puta godišnje, a u godini održavanja Kongresa jednom godišnje.